4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length

Titan TC11640 Solid Carbide End Mill, Regular Length, 4 Flute, Ball Nose, 30 degree Helix, AlTiN Coated, 5/8 Size, 5/8 Shank Diameter, 3-1/2 Overall Length, 1-1/4 Cutting Length

تیم گیلدا تک در زمینه های زیر می تواند به شما عزیزان خدمت رسانی کند

4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length 3-1/2 Overall Length 4 Flute Titan TC11640 Solid Carbide End Mill 5/8 Shank Diameter AlTiN Coated Ball Nose 5/8 Size 1-1/4 Cutting Length 30 degree Helix Regular Length 4 Flute 30 degree Helix 5/8 Shank Diameter 3-1/2 Overall Length Ball Nose 1-1/4 Cutting Length 5/8 Size Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Regular Length AlTiN Coated 5/8 Size Ball Nose Titan TC11640 Solid Carbide End Mill AlTiN Coated 1-1/4 Cutting Length 4 Flute 5/8 Shank Diameter 3-1/2 Overall Length Regular Length 30 degree Helix 4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length

با استفاده از مهارت و تخصص خود شما را در راه اندازی وبسایتی در زمینه کسب و کارتان یاری خواهیم کرد

برنامه ها و اپلیکیشن های کسب و کارتان را بسازید و در مدیریت کسب و کارتان حرفه ای شوید

Regular Length, 5/8' Size, Series 116 Solid Carbide End mills, Ball Nose, 30 degree Helix, 4 Flute, 4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length, Ball Nose, Ball Nose, Regular Length, Regular Length, Titan TC11640 Solid Carbide End Mill, 1-1/4' Cutting Length: Industrial & Scientific, 30 degree Helix, AlTiN Coated, AlTiN Coated Titan TC11640 Solid Carbide End Mill 4 Flute Regular Length 5/8 Size 5/8 Shank Diameter 3-1/2 Overall Length 1-1/4 Cutting Length 30 degree Helix Ball Nose, 4 Flute, 1-1/4" Cutting Length: Industrial & Scientific, 5/8" Size, 3-1/2" Overall Length, AlTiN Coated, 5/8" Shank Diameter, 4 Flute, Titan TC11640 Solid Carbide End Mill, 5/8' Shank Diameter, 3-1/2' Overall Length, AlTiN Coated, 30 Degrees Helix

4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length
4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length
4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length
4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length
4 Flute Regular Length 5/8 Size AlTiN Coated 30 degree Helix 3-1/2 Overall Length 5/8 Shank Diameter Titan TC11640 Solid Carbide End Mill Ball Nose 1-1/4 Cutting Length

گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن

استفاده از از تکنیک های بازی گونه برای رونق بخشیدن به کسب و کار  یکی از روش های پرطرفدار دیجیتال مارکتینگ است

با استفاده از مهارت و تخصص خود شما را در راه اندازی وبسایتی در زمینه کسب و کارتان یاری خواهیم کرد

Titan TC11640 Solid Carbide End Mill, Regular Length, 4 Flute, Ball Nose, 30 degree Helix, AlTiN Coated, 5/8 Size, 5/8 Shank Diameter, 3-1/2 Overall Length, 1-1/4 Cutting Length

برنامه ها و اپلیکیشن های کسب و کارتان را بسازید و در مدیریت کسب و کارتان حرفه ای شوید

استفاده از ربات ها می تواند کمک بزرگی در جذب و حفظ مشتریان کسب و کارتان برایتان باشد

گیمیفیکیشن

گیمیفیکیشن

استفاده از از تکنیک های بازی گونه برای رونق بخشیدن به کسب و کار  یکی از روش های پرطرفدار دیجیتال مارکتینگ است

بستن منو